JUDr. Martin Pavlík, PhD.

Mediátor pre Nové Mesto nad Váhom a široké okolie
EST. 2017

O mne

JUDr. Martin Pavlík, PhD.

  • 2007-2015 Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava
  • 2012-2015 externá forma doktorandského študijného programu, udelený titul: doktor práva (PhD.)
  • 2012-2013 rigorózne konanie, udelený titul: doktor práva (JUDr.)
  • 2010-2012 denná forma magisterského študijného programu, udelený titul: magister práva (Mgr.)
  • 2007-2010 denná forma bakalárskeho študijného programu, udelený titul: bakalár práva (Bc.)
  • 2003-2007 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nové Mesto nad Váhom