JUDr. Martin Pavlík, PhD.

Mediátor pre Nové Mesto nad Váhom a široké okolie
EST. 2017

O mediácii

Prečo zbytočne dlho a draho riešiť spor na súde, platiť súdne poplatky, advokátov, ušlý zisk, úroky z omeškania a trovy konania, pričom nakoniec vždy jedna strana súdny spor prehrá a vzťah medzi stranami zostáva do budúcna nenávratne narušený?!

Mediácia, to je mimosúdne riešenie sporov občianskych, susedských, rodinných, obchodných a pracovných, ako aj sporov vo verejnej správe za prítomnosti nestrannej osoby – mediátora, ktorý spor nerozhoduje, ale aktívne napomáha sporovým stranám, aby sa čo najrýchlejšie a obojstranne najvýhodnejšie dohodli, pričom štatisticky sa až 80% mediovaných sporov končí dohodou sporových strán!


Čítať viac

O mne

  • 2007-2015 Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava
  • 2003-2007 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nové Mesto nad Váhom

Čítať viac

Na stiahnutie

  1. Zákon o mediácii (PDF, 297 kB)
  2. Etický kódex mediátora (PDF, 507 kB)
  3. Žiadosť o začatie mediácie (PDF, 271 kB)
  4. Informačná povinnosť (GDPR) (PDF, 502 kB)

Cenník

  • Predmediačné konanie, 70 EUR
  • Mediácia občianskych sporov, od 40 EUR / hodina
  • Mediácia obchodných sporov, od 80 EUR / hodina
  • Mediácia pracovných sporov, od 40 EUR / hodina

Pozrieť cenník